Sterowanie dwubarwnym paskiem LED CCT

W ofercie urządzeń systemu automatyki budynkowej Grenton znaleźć można sterownik LED RGBW przeznaczony do sterowania paskami LED. Dzięki otwartej logice systemu Grenton możemy przystosować logikę systemu do sterowania dwubarwnymi paskami LED CCT. Dzięki takiemu rozwiązaniu za pomocą jednego modułu LED RGBW możemy sterować dwoma niezależnymi dwukolorowmi obwodami LED. Poniższa instrukcja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania sterowania jednym, dwubarwnym obwodem LED w zakresie sterowania na zasadzie włącz/wyłącz (kliknięcie przycisku) oraz ustawiania barwy światła (przytrzymanie przycisku). W instrukcji zawarte jest również sterowanie paskiem za pomocą aplikacji myGrenton.

Do zrealizowania poniższej funkcjonalności potrzebujesz:

Sposób podłączenia dwubarwnego Paska LED do modułu LED RGBW został opisany w punkcie 2 w tym artykule.

Realizowanie wspomnianej funkcjonalności wymagać będzie utworzenia:

 • skryptów - w przykładowym projekcie nazwane:
  • LEDCCT_HoldTemperatury - Obsługa zmiany barwy za pomocą przycisku,
  • LEDCCT_OnValueChange - Aktualizacja stanu, 
  • LEDCCT_SprawdzanieTrybTemperatura -  Zmiana stanu (flagi) zmiany barwy,
  • LEDCCT_SuwakTemperatura - Obsługa zmiany barwy za pomocą suwaka,
  • LEDCCT_Switch - obsługa sterowania obwodem LED na zasadzie włącz/wyłącz.
 • Cech użytkownika - w przykładowym projekcie nazwane:
  • CCT_Wartosc - aktualna wartość natężenia światła obwodu LED,
  • CCT_Tryb - aktualny kierunek zmiany barwy,
  • CCT_OnOff - aktualny stan obwodu LED.

Konfiguracja jednostki centralnej CLU

1. Dwukrotnie kliknij w ikonę CLU aby wejść do ustawień modułu

2. Przejdź do zakładki "Cechy użytkownika" i stwórz następujące cechy:

 • CCT_Tryb - aktualny kierunek zmiany barwy - wartość początkowa ciepły,
 • CCT_Wartosc - aktualna wartość barwy światła - wartość początkowa 0 ,
 • CCT_OnOff - aktualny stan obwodu LED - wartość początkowa Off.
Konfiguracja logiki

1. Do pełnej obsługi funkcjonalności wykorzystywane będą poniższe skrypty:

 • LEDCCT_HoldTemperatury - Obsługa zmiany barwy za pomocą przycisku,
 • LEDCCT_OnValueChange - Aktualizacja stanu, 
 • LEDCCT_SprawdzanieTrybTemperatura -  Zmiana stanu (flagi) zmiany barwy,
 • LEDCCT_SuwakTemperatura - Obsługa zmiany barwy za pomocą suwaka,
 • LEDCCT_Switch - obsługa sterowania obwodem LED na zasadzie włącz/wyłącz.

W celu stworzenia skryptu kliknij pole Dodaj skrypt w drzewku obiektów  w programie Object Manager

2. Przygotuj skrypt LEDCCT_HoldTemperatury:

local offset = 5
if CLU->CCT_Tryb == "ciepły" then
CLU->Salon_Led->SetRedValue(CLU->CCT_Wartosc+offset)
CLU->Salon_Led->SetGreenValue(255-CLU->CCT_Wartosc-offset)
else
CLU->Salon_Led->SetRedValue(CLU->CCT_Wartosc-offset)
CLU->Salon_Led->SetGreenValue(255-CLU->CCT_Wartosc+offset)
end
CLU->CCT_Wartosc = CLU->Salon_Led->RedValue

  3. Przygotuj skrypt LEDCCT_OnValueChange:

  if CLU->Salon_Led->RedValue == 0 and CLU->Salon_Led->GreenValue == 0 then
  CLU->CCT_OnOff=0
  else
  CLU->CCT_OnOff=1
  end

  4. Przygotuj skrypt LEDCCT_SprawdzanieTrybTemperatura

  local tryb
  if CLU->Salon_Led->RedValue == 0 then
  CLU->CCT_Tryb = "ciepły"
  end
  if CLU->Salon_Led->RedValue == 255 then
  CLU->CCT_Tryb = "zimny"
  end

  5. Przygotuj skrypt  LEDCCT_SuwakTemperatura

  CLU->CCT_Wartosc = wartosc
  CLU->Salon_Led->SetRedValue(CLU->CCT_Wartosc)
  CLU->Salon_Led->SetGreenValue((255-CLU->CCT_Wartosc))
  CLU->LEDCCT_SprawdzanieTrybTemperatura()

  dla skryptu dodaj parametr np.: o nazwie wartość.

  6. Przygotuj skrypt  LEDCCT_Switch

  if CLU->Salon_Led->RedValue == 0 and CLU->Salon_Led->GreenValue == 0 then
  CLU->Salon_Led->SetRedValue(CLU->CCT_Wartosc)
  CLU->Salon_Led->SetGreenValue(255-CLU->CCT_Wartosc)
  else
  CLU->Salon_Led->SetRedValue(0)
  CLU->Salon_Led->SetGreenValue(0)
  end

  Konfiguracja urządzeń wejścia

  1. Nadaj nazwę przycisku, który będzie odpowiadał za sterowanie barwą np.: LED_SterowanieBarwa.   2. Przejdź do zakładki "Cechy wbudowane" i ustaw Wartości początkowe parametrów HoldDelay i HoldInterval jak poniżej.


  • cecha HoldDelay określa czas, po którym system zacznie rozpoznawać podawany impuls (sygnał) jako zdarzenie OnHold,
  • cecha HoldInterval jest określającym interwał z jakim wykonywane będzie zdarzenie OnHold.


  3. Przejdź do zakładki "Zdarzenia" i do poniższych zdarzeń przypisz odpowiadające komendy. 

  • dla zdarzenia OnSwitchOff

  • dla zdarzenia OnHold - odpowiedzialny on będzie za obsługę zmiany barwy. Zdarzenie OnHold jest zdarzeniem wykonywanym cyklicznie co czas umieszczony w cesze HoldInverval.

  • dla zdarzenia OnClick - będzie on odpowiedzialny za sterowanie na zasadzie włącz/wyłącz

  Konfiguracja urządzeń wyjścia

  1. Nadaj nazwę modułowi LED RGBW, który będzie sterował barwą np.: Salon_Led. 
  2. Przejdź do zakładki "Zdarzenia" i do zdarzenia OnValueChange przypisz skrypt. 

  Wysyłanie konfiguracji do systemu

  1. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wyślij konfigurację do CLU za pomocą poniższego przycisku na pasku narzędzi:
  W przypadku gdy chcemy sterować  kolejnym paskiem dwubarwnych LED za pomocą tego samego modułu, taśmę należy podpiąć do pozostałych kanałów modułu  LED RGBW - B oraz W. Konfigurację dla drugiego obwodu LED należy wykonać analogicznie jak dla pierwszego, zmieniając w skryptach odwołania do odpowiednich kanałów.

  Tworzenie interfejsu myGrenton

  1.  Stwórz interfejs.

  2. Dodaj widżet typu ON_OFF i skonfiguruj go w następujący sposób:


  3. Dodaj widżet typu SUWAK i skonfiguruj go w następujący sposób:

   4. Wyślij interfejs na urządzenie mobilne.

  Sprawdzenie działania konfiguracji

  Na poniższym filmie zaprezentowano działanie stworzonej konfiguracji.