Grupowe sterowanie DALI

W przypadku stateczników DALI sterowanie można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy sposób zakłada indywidualne sterowanie każdym statecznikiem, natomiast drugi sterowanie grupowe wybranych stateczników.

 

Sterowanie indywidualne:

1. Z poziomu aplikacji myGrenton:


2. Z poziomu obiektów wejściowych:

 

Sterowanie grupowe:

1. Z poziomu aplikacji myGrenton:


gdzie:
c_dali_group16_val to cecha użytkownika:


s_dali_group16_set to skrypt z parametrem p_dali_group16_value:

CLU->c_dali_group16_val=p_dali_group16_value
CLU->DALI_MASTER_01->SetGroupDAPCValue(16,p_dali_group16_value,0)2. Z poziomu obiektów wejściowych:

gdzie:
s_dali_group16_switch to skrypt odpowiadający za zmianę stanu grupy:

if(CLU->c_dali_group16_val>0) then
CLU->c_dali_group16_val=0
CLU->s_dali_group16_set(CLU->c_dali_group16_val)
else
CLU->c_dali_group16_val=254
CLU->s_dali_group16_set(CLU->c_dali_group16_val)
ends_dali_group16_change to skrypt określający kierunek holdowania na podstawie wartości cechy c_dali_group16_direction:

if(CLU->c_dali_group16_direction==0) then
CLU->c_dali_group16_direction=1
elseif(CLU->c_dali_group16_direction==1) then
CLU->c_dali_group16_direction=0
endc_dali_group16_direction to cecha użytkownika określająca kierunek holdowania:


s_dali_group16_hold to skrypt odpowiadający za rozjaśnianie/ściemnianie wartości grupy:

if(CLU->c_dali_group16_direction==0) then
    if(CLU->c_dali_group16_val<250) then
    CLU->c_dali_group16_val=CLU->c_dali_group16_val+5
    CLU->s_dali_group16_set(CLU->c_dali_group16_val)
    end
elseif(CLU->c_dali_group16_direction==1) then
    if(CLU->c_dali_group16_val>4) then
    CLU->c_dali_group16_val=CLU->c_dali_group16_val-5
    CLU->s_dali_group16_set(CLU->c_dali_group16_val)
    end
end