Tworzenie obiektu wirtualnego Termostat ze źródłem (temperaturą) z innego modułu typu CLU

Obiekt wirtualny Termostat może zostać utworzony jedynie na module CLU, a jego źródło musi znajdować się na tym sam CLU, na którym został utworzony.

Dość często dochodzi do sytuacji, w której temperatura pochodzi z innego modułu typu CLU, np.: z modułu Smart Panel WiFi, modułu Gate HTTP, czy też z modułu Gate Modbus.

W opisanej sytuacji należy:
* utworzyć cechę użytkownika typu number w CLU, na którym zostanie utworzony wirtualny Termostat:


* do zdarzenia OnValueChange obiektu zwracającego wartość temperatury przypisać komendę przekazującą wartość temperatury do cechy użytkownika:


* utworzyć wirtualny Termostat, a jako źródło wskazać cechę użytkownika:Tak utworzony Termostat można dodać do interfejsu myGrenton oraz umieścić na module Smart Panel.