Zasilanie systemu Grenton 1.0

Do poprawnej pracy systemu wymagane jest zasilenie modułów Grenton prądem stałym o napięciu 5V. System możemy zasilić na dwa sposoby:

  • Zasilaczem 12-48V DC podłączonym do zacisków śrubowych na CLU
  • Zasilaczem 5V DC podłączonym do magistrali

Oba powyższe rozwiązania można stosować równolegle ze sobą, tj. magistralę systemową zasilać zarówno z zasilacza 5V podłączonego do magistrali TF-Bus oraz poprzez podłączenie zasilacza 12-48V do jednostki centralnej CLU.


Przy podłączeniu zasilacza 12-48V DC do gniazda znajdującego się w górnej części jednostki centralnej  (CLU) na magistrali podawany jest prąd o napięciu 5V DC i natężeniu 1A.

Jeżeli zapotrzebowanie prądowe urządzeń podłączonych do magistrali jest większe niż 1A, wówczas należy lokalnie zasilać magistralę dodatkowymi zasilaczami, tak aby dodatkowe zasilenie realizowane było co 1A (sekcyjnego zapotrzebowania prądowego). Ograniczenie to wynika z przekroju stosowanych przewodów magistralnych. Schemat takiego połączenia prezentuje poniższa grafika:Drugim sposobem jest zasilenie układu wyłącznie poprzez magistralę. W takim przypadku, jednostka magistralna zasilana jest bezpośrednio z magistrali TF-Bus:


Dodatkowe zasilenie magistrali może być również realizowane z pojedynczego zasilacza o większej wydajności prądowej, dobranego w oparciu o maksymalne zapotrzebowanie prądowe urządzeń podłączonych do systemu oraz uwzględniając spadki napięcia wynikające z długości przewodu magistralnego.


Magistralę zasilić można dodatkowo poprzez bezpośrednie dolutowanie przewodów Vcc i GND zasilacza do odpowiadających przewodów w złączu magistralnym lub poprzez zastosowanie adapterów ARK (zalecane).