Smart Panel - Tryb FreeDraw

Smart Panel umożliwia wyświetlanie dowolnych treści. Najczęściej użytkownicy decydują się na wyświetlanie godziny, daty, temperatury.


Poniżej zaprezentujemy jak łatwo można skonfigurować system, aby na ekranie pojawiła się informacja o aktualnej godzinie i o wartości temperatury w pomieszczeniu. 


  1.  W pierwszym kroku należy przygotować skrypt:

CLU->x250001517_PANEL1->ClearScreen() 
CLU->x250001517_PANEL1->PrintText(43,10,CLU->Time,2)
CLU->x250001517_PANEL1->DrawLine(0,32,127,32,1)
CLU->x250001517_PANEL1->PrintFloat(75,40,CLU->x250001517_PANELSENSTEMP1->Value,1,2)
CLU->x250001517_PANEL1->PrintText(108,40,"°C",2)
CLU->x250001517_PANEL1->DrawIcon(10,33,"temp")
CLU->x250001517_PANEL1->DisplayContent()


Do wyświetlenia cechy Time w formacie gg:mm możemy zastosować skrypt, który znajduje się w już wcześniej przygotowanej instrukcji: https://knowledgebase.grenton.com/pl/wyświetlanie-czasu-w-formacie-ggmm


2. Skrypt należy wywoływać zdarzeniem OnDraw:

3. Kolejny krok to ustawienie typu strony na FreeDraw: