Sterowanie jednobarwnym paskiem LED w zakresie 0-100% za pomocą widżetu SLIDER

W systemie Grenton istnieje możliwość sterowania jednobarwnymi paskami LED. W artykule została przedstawiona konfiguracja umożliwiająca sterowanie wartością paska za pomocą widżetu SLIDER w zakresie 0-100%.

Aby wyświetlać wartości w formie procentowej zamiast w zakresie 0-255, należy je przeskalować. Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja dla kanału R.

 1. Utworzyć cechę użytkownika typu number (red_value), do której przypisywana będzie wartość procentowa czerwonego kanału R. 2. Utworzyć skrypt (red_value_scr), który będzie konwertował wartość cechy RedValue z 0-255 do formy 0-100%:
  CLU->red_value = math.ceil((CLU->LEDRGB->RedValue * 100) / 255)


  Uwaga: W skrypcie zostało wykorzystane zaokrąglanie wartości do liczb całkowitych. Więcej informacji o zastosowaniu funkcji math.ceil można znaleźć w artykule.

 3. Skrypt przypisać do zdarzenia OnValueChange modułu LED RGBW. 4. W następnym kroku utworzyć skrypt (set_red_value_scr), który będzie konwertował wartość zadaną widżetem Suwak (0-100%) do formy 0-255:
  red_val = (red_val * 255) / 100
  CLU->LEDRGB->SetRedValue(red_val)


  gdzie red_val to parametr skryptu typu number: 5. Wypełnić widżet SUWAK w następujący sposób:

gdzie red_switch() to skrypt odpowiadający za zmianę stanu 0/255 kanału R. Przykład skryptu realizujący logikę przełączania został przedstawiony w artykule

 

Analogiczną konfigurację można utworzyć dla pozostałych kanałów (G, B, W).